Päättynyt vuosi pähkinänkuoressa

Sopeutuen eteenpäin. Tämä kuvaa päättyneen vuoden 2021 tunnelmia. Toteutimme vuoden mittaan monia toimenpiteitä, joilla asiakasrakenteemme muutettiin vastaamaan strategiaamme ja vahvistettiin asemaamme omistajien sidosyksikkönä.

Sopeuduimme tilanteeseen ilahduttavan hyvin. Muutoksen keskellä liikevaihto ja toimintavolyymi kasvoivat hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Vielä muutama vuosi sitten tätä murrosvaihetta koskeneet liikevaihtoennusteet näyttivät huomattavasti synkemmiltä.

Lisäksi sopeuduimme, muun yhteiskunnan tavoin, tekemään työtämme erilaisten rajoitus- ja turvatoimien kanssa, pandemian jatkuessa toista vuotta peräkkäin.

Maailmanlaajuinen komponentti- ja konttipula aiheuttivat toimitusketjuihin ongelmia, ja toivat moneen hankkeeseen lisää riskejä sekä vaikeuskerrointa. Strategiaamme tukevat hankkeet kuitenkin etenivät, vaikka ikäviltä yllätyksiltäkään ei aina vältytty. Osa tilikaudella toteutettavaksi suunnitelluista investoinneista jouduttiin lykkäämään toimitusvaikeuksien ja hintojen kohoamisen vuoksi.

Toimitusketjujen haasteet yhdistettynä nopeasti nouseviin energiakustannuksiin aiheuttavat merkittävää hintojen nousupainetta. Helmikuussa 2022 Venäjän oikeudettomasta hyökkäyksestä Ukrainaan alkanut sota pahentaa tilannetta edelleen. Sodan vaikutukset maailman poliittiseen, taloudelliseen, ja turvallisuustilanteeseen ovat vakavat ja vaikeasti ennustettavat.

Sakupen perustehtävä on tuottaa laadukasta tekstiilipalvelua hoidon ja ihmisen parhaaksi. Täytimme tehtävämme tunnollisesti ja ammattiylpeydellä. Lämmin kiitos osaavalle sakupelaisten joukolle tästä työstä.

Kykymme tarjota hyvä palvelukokemus asiakkaalle on onnistumisemme tärkein mittari, ja samalla kasvun edellytys. Asiakkaiden osoittama luottamus Sakupen palvelukykyyn ja sakupelaisten halu vaalia korkeaa palvelutasoa antoivat päättyneenäkin vuonna vankan pohjan yhteistyölle.

Näiden vahvuuksien varaan on hyvä rakentaa yhteistä matkaa kohti uusiutuvia rakenteita ja hyvinvointialueita. Laadukkaita ja luotettavia tekstiilipalveluita tarvitaan myös muuttuvassa toimintaympäristössä. Sakupe haluaa olla puhtaasti paras kumppani niitä tuottamaan.

Lämpimästi yhteistyöstä kiittäen,

Antti Tervo
Toimitusjohtaja