Sakupe Jyväskylän 5-vuotiskuulumisia

Sakupe Jyväskylä 5 vuotta

Elokuun 2015 alussa olivat järjestelmä-, kone- ja laiteasennukset loppusuoralla, ja Jyväskylässä odotettiin kuumeisesti uuden pesulan koekäyttöä. Pyykkiä pestiin tuolloin vielä keskussairaalan yhteydessä olevassa pesularakennuksessa, pyykkimäärän ollessa reilu 6 200 kg päivässä.

Elokuun 26. päivä siirrettiin koko pyykkimäärä uuteen Salmirannan pesulaan. Alkuun opiskeltiin uusia koneita ja laitteita, ja päivän pyykki saatiin pestyä klo 7–15 välillä. Työvaatteita kulki päivän aikana linjaston läpi noin 4 300 kappaletta. Tuotannon työntekijöitä oli noin 25 henkilöä ja tuotantohalli tuntui vielä tuolloin avaralta.

Alkuvuodesta 2016 alkaneen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin palvelun ja seuraavien vuosien aikana mukaan tulleen Jyväskylän kaupungin palvelun myötä on pyykkimäärä vuonna 2020 koronakin huomioiden yli 13 200 kg työpäivää kohden. Työvaatteita on tuotettu alkuvuoden aikana päivittäin yli 12 600 kappaletta, tuotannon henkilömäärän ollessa noin 47. Toiminta- aika tuotannossa on arkisin klo 07.00–18.00.

Erityisen hienoa on ollut nähdä sekä tuotannon kehittyminen pyykkimäärän kasvaessa että tuotantotehokkuuden pysyminen huikealla tasolla. Kaikki kehitys on ollut tärkeää asiakkaiden palvelutarpeiden tyydyttämiseksi kysynnän kasvaessa. Taysin ensimmäisen vaateautomaatin palvelu Jyväskylästä käsin on opettanut toimintaa uudella tavalla, ja saadut kokemukset auttavat meitä Keski-Suomen Sairaala Novan vaateautomaatin palvelun onnistumisessa.

Asiakkaan tyytyväisyyden varmistamiseksi on tärkeää hallita tekstiilien määrää kysynnän vaihdellessa. Toimet puskurivarastojen ja tekstiilivaraston kehittämiseksi ovat mahdollistaneet
toimitusvarmuuden korkean tason ja sitä kautta asiakkaiden tyytyväisyyden paranemisen. Ympäristöarvojen huomiointi on siirtynyt entistä enemmän päivittäiseen toimintaan. Tämä
näkyy niin muovin kierrättämisenä kuin polttojätteeksi menevän tekstiilin määrässäkin. Veden- ja energiankulutus on saatu Sakupe Jyväskylässä tavoitteiden mukaisiin lukemiin ja
kymmenien prosenttien vähennys energiankulutuksessa on osoitus onnistuneista prosessivalinnoista ja hallinnasta.

Muutos on jatkuvaa ja kuluneen vuoden sisällä on sekä Jyväskylässä että koko Sakupessa toteutunut merkittäviä muutoksia asiakkaiden käyttämissä tekstiileissä. Uudet potilasvaatteet ja uudet työvaatteet ovat näkyneet asiakkailla ja tuotannossa selkeänä muutoksena. Kun siirtymävaihe uusiin tuotteisiin on vuoden 2021 puolella ohi, on mahdollista kehittää tuotantoa ja toimintatapoja entisestään.

Viisi vuotta uudessa pesulassa ovat osoittaneet jo uusien tuotantolaitteiden ja koneiden hankintatarpeita. Tekniikka niin laitteissa kuin muissa järjestelmissä tarvitsee kehittämistä jo viiden vuoden jälkeen.

Odotan innolla tulevaa kehitystyötä ja sen toteuttamista osaavan henkilöstömme kanssa!

Harri Lepoaho
Sakupe Jyväskylä
paikallisjohtaja