Vihreää lämpöä Sakupe Jyväskylään

Sakupe Jyväskylän kaukolämpö on ollut helmikuusta lähtien hiilineutraalia.

Kaukolämpö on tuotantotavasta riippuen täysin ympäristöystävällinen ja hiilineutraali lämmitysratkaisu. Kaukolämmön hiilineutraali tuote on nimeltään Vihreä lämpö. Se tuotetaan biopolttoaineilla fossiilisten polttoaineiden sijaan. Biopolttoaineena käytetään ensisijaisesti lähialueilta tulevaa puuainesta ja tuote on Inspecta Sertifiointi Oy:n varmentamaa.

Meillä Sakupessa on käynnissä useita projekteja, joiden avulla tavoittelemme säästöjä energiankulutuksessa. Tavoitteenamme on pitää kustannuskehitystämme alan keskimääräistä matalampana.