Vahvistusta Sakupen asiakaspalveluun

Sakupen asiakaspalvelun tiiminvetäjäksi on 7.9. alkaen nimitetty KTM Iiro Anttonen. Rekrytoinnilla haetaan yhdenmukaisuutta asiakaspalveluun koko yhtiön tasolla.

Iiro Anttonen tulee toimimaan yhtenä Sakupen asiakaspalveluvastaavista ja tiiminvetäjänä koko yhtiön tasoisessa asiakaspalvelutiimissä. Hänen toimipisteensä on Siilinjärven konttorilla. Iiron tehtäväkenttään kuuluu muun muassa Sakupen toimipaikkojen hyvien asiakaspalvelukäytäntöjen yhtenäistäminen ja sitä kautta laadukkaan asiakaspalvelun toteutumisen varmistaminen koko yhtiössä.

Sakupen asiakaspalvelumalli uudistuu myös siten, että jatkossa asiakaspalvelua hallinnoidaan kokonaisuutena nykyisen toimipaikkasidonnaisuuden sijaan.

–Tavoitteenamme on olla entistä ketterämpiä asiakastyössä. Uskon sekä tämän hallinnollisen uudistuksen että Iiron mukaan tulon auttavan meitä tuon tavoitteen saavuttamisessa, kertoo Sakupen asiakkuusjohtaja Kimmo Tulkki.

Iiro on työskennellyt aiemmin pitkään Osuuspankissa ja sen tytäryhtiössä Opset Oy:ssä asiakasneuvojana ja palveluohjaajana. Lisäksi Iirolla on kokemusta yritysten palvelujen ja prosessien kehittämistyöstä.