Nimitysuutisia Sakupesta – vahvistuksia avainalueille

Kolme uutta nimitystä Sakupen avainalueilla. Vahvistusta hr-asioiden, tuotannon johtamisen sekä hygienia- ja laatujärjestelmien kehittämiseen.

Maria Alaranta (DI) on nimitetty 1.4. alkaen Sakupen henkilöstöpäälliköksi. Hänen roolinsa on jatkossa hr-asioiden edistäminen ja hyvien käytäntöjen kehittäminen yhtiötasoisesti. Maria on aiemmin toiminut Sakupen Siilijärven yksikön tuotantopäällikkönä.

Oskari Toivanen (insinööri, AMK) aloittaa 1.4. Sakupen Siilinjärven toimipisteen tuotantopäällikkönä ja Siilinjärven palveluesimiesten esimiehenä. Oskarin vastuulla on koko tuotannon johtaminen ja päivittäinen läpimeno sekä logistiikka. Hän siirtyy uuteen rooliin Sakupen kehitysinsinöörin tehtävästä.

Harri Hallikainen (insinööri, AMK) on nimitetty 1.4. alkaen Sakupen laa-tuinsinööriksi. Hän vastaa yhtiön hygienia- ja laatujärjestelmän ylläpidos-ta ja kehittämisestä yhteistyössä toimipisteiden omien hygienia- ja ympä-ristövastaavien kanssa. Harri on aiemmin toiminut Sakupen Joensuun toimipisteen projekti-insinöörinä.

– Uusien toimenkuvien myötä voimme vahvistaa sekä henkilöstöhallintoon liittyviä asi-oita että laadukasta ydintoimintaamme. Pystymme myös aiempaa selkeämmin keskit-tymään toiminnan eri osa-alueiden kehittämiseen, kertoo Sakupen toimitusjohtaja Antti Tervo.

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Antti Tervo, puh. 044 717 8010, antti.tervo@sakupe.fi

Sakupe Oy tuottaa turvallista ja toimivaa tekstiilihuoltopalvelua yhteisö- ja yritysasiakkailleen. Pesemme vuosittain noin 10 miljoonaa kiloa pyykkiä kolmessa tuotantolaitoksessamme Siilinjärvellä, Jyväskylässä ja Joensuussa. Kehi-tämme palvelujamme ja pesutekniikkaa jatkuvasti asiakkaidemme tarpeita kuunnellen. Toimimme Pirkanmaan, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen ja Itä-Savon maakuntien alueella. Kuulumme valtakunnalliseen Puhdaspalvelu Fi Oy -pesulaketjuun, jonka kautta palvelemme rajoitetusti myös yksityisiä yritysasiakkaita.